Analiza użytkownika strony www.konsultacje.torun.pl

Zespół Włącznika przygotował analizę użytkownika strony internetowej www.konsultacje.torun.pl. Celem pracy jest opis funkcjonowania strony internetowej konsultacji społecznych prowadzonej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta w Toruniu (UMT).

Proces konsultacji społecznych jest nieodłącznym elementem komunikacji społecznych prowadzonych przez miasto Toruń. Raport stanowi monitoring procesu konsultacji społecznych w kontekście komunikacji z mieszkańcami.

Zachęcamy do lektury naszej opinii – Analiza użytkownika strony internetowej miejskiego portalu konsultacji społecznych w Toruniu

Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. św. Antoniego w Toruniu a odbywających się w ramach programu „Zaprojektuj ulicę”

Publikujemy raport zespołu projektu „Włącznik Obywatelski” z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. św. Antoniego w Toruniu a odbywających się w ramach programu „Zaprojektuj ulicę”, zakres: przebudowa ulicy Świętego Antoniego w Toruniu.

Raport-z-Konsultacji-Św.Antoniego

 

Sprostowanie do raportu Raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Pady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.

Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu działający w ramach projektu „Włącznik Obywatelski” oraz Koordynatorka projektu, informuje, że konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia organizował Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego, natomiast p. Ewelina Wojciechowska została wybrana w drodze zamówienia publicznego do prowadzenia ww procesu.

Pismo WKSiI do wglądu  – Włącznik Obywatelski

Raport Zespołu ds. Monitorowania Konsultacji Społecznych dotyczący konsultacji społecznych Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023

Zachęcamy do zapoznania się z raportem dotyczącym konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, odnośnie Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023.

Raport przygotował Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu, który był obecny na spotkaniu konsultacyjnym oraz obserwował cały proces konsultacji i na tej podstawie zawarł spostrzeżenia i uwagi do sposobu prowadzenia konsultacji.

  1. Raport z Konsultacji Trasy Rowerowe

Podsumowanie lekcji prowadzonych w toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych

W marcu bieżącego roku zakończyliśmy cykl lekcji warsztatowych w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”. Przeprowadziliśmy zajęcia z zakresu partycypacji społecznej w kilku toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych: VII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Inżynierii  Środowiska, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 10.

Zajęcia miały na celu zwiększenie umiejętności i wiedzy młodzieży na temat budżetu partycypacyjnego i konsultacji społecznych.  Przeprowadzone zostały przez członków/członkinie zespołu Włącznika Obywatelskiego: Annę Zglińską, Marcina Łowickiego, Kamila Miliszewskiego, koordynatorkę projektu Agatę Broniszewską, wolontariuszy projektu Iwonę Hinz, Łukasza Broniszewskiego oraz Filipa Gołębiewskiego.

Po wstępnym zarysowaniu w toku dyskusji tego, czym jest samorząd i jaką rolę na podejmowane przez urzędników decyzje mogą mieć mieszkańcy, uczniowie wykonywali w ramach gry projekt  zmiany przestrzeni osiedla wokół szkoły zgodnie z własnymi upodobaniami i posiadanym budżetem.

Przebieg lekcji nie był standardowy i nakierowany był na aktywizację uczestników oraz pracę w grupie. Uczniowie podzieleni na grupy mieli w ramach projektu do dyspozycji określony budżet osiedlowy (1 mln), który mogli rozdysponować na inwestycje mające uatrakcyjnić teren wokół szkoły. Na mapie zaznaczali kartami miejsca, w których planowali umieścić np. ławki, wybieg dla psów, monitoring, parking dla rowerów, sygnalizację na przejściu dla pieszych, etc. Konsultowali w grupie różne pomysły na zagospodarowanie środków i przestrzeni. Aby konsultacje oddawały napięcia pomiędzy różnymi grupami interesów, osoba prowadząca wyznaczała spośród uczniów „przeszkadzających” w realizacji zadania. Byli to np. deweloperzy mający inne plany na danym terenie, sceptyczni urzędnicy wskazujący na różne przeszkody formalne czy mieszkańcy sprzeciwiający się zmianom. Reprezentanci proponowanych projektów musieli ich umiejętnie bronić, dokonywać zmian oraz przekonywać pozostałych do sensowności swoich pomysłów. Etap negocjacji był często burzliwy, ale uczniowie znajdowali bardzo kreatywne sposoby obrony własnych pomysłów i racji.
Po zakończeniu etapu planowania i konsultacji projektu, uczniowie przedstawiali wyniki swojej pracy, które były oceniane przez nauczyciela prowadzącego. Następnie wszyscy uczestnicy lekcji mogli podzielić się swoimi wrażeniami i wskazać na problemy związane z planowaniem inwestycji w ramach konkretnego budżetu oraz z przebiegiem procesu negocjacji. Na zakończenie lekcji osoba prowadząca przekazywała uczniom informacje oraz materiały dotyczące konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego, dzięki którym uczniowie będą mogli zrealizować swoje pomysły.

 

Zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli toruńskich szkół

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców klas uczących w toruńskich szkołach na bezpłatne warsztaty z zakresu innowacyjnych metod nauczania i partycypacji społecznej w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”

Projekt „Włącznik Obywatelski” ma na celu włączenie jak najszerszych grup mieszkańców Torunia do procesów partycypacji społecznej. Szczególnie zależy nam na zaktywizowaniu młodzieży z toruńskich szkół i wzroście świadomości uczniów w tym zakresie. W tym celu będziemy tworzyć podręcznik oraz narzędzie IT , które mogą posłużyć za wsparcie w prowadzeniu lekcji WOSu czy wzbudzania aktywności społecznej i postaw obywatelskich.
W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić w szczególności nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców klas do wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez zespół „Włącznika Obywatelskiego” pod okiem metodyka nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Szkolenie prowadzić będą eksperci do spraw konsultacji społecznych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia zajęć z młodzieżą i dorosłymi. Warsztaty odbywać się będą w jeden z kwietniowych weekendów. Termin będziemy ustalać wraz z zebraną grupą (wstępny termin to 22-23.04.2017 w Toruniu). Efektem pracy zespołu „Włącznika” oraz zaproszonych na warsztaty nauczycieli będzie podręcznik zawierający propozycje atrakcyjnych lekcji z zakresu konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego i innych procesów partycypacyjnych.

Zapewniamy:
· Wyżywienie;
· Materiały szkoleniowe;
· Ekspertów prowadzących zajęcia;
· Udział w pracach nad publikacją – podręcznikiem wraz z adnotacją o współautorach i szkołach, w których pracują.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 03.04.2016 r. poprzez jedną z poniższych form:
a) Mailem na adres: biuro@stabilo.org.pl lub odpowiadając na ten e-mail
b) Pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście na adres: Fundacja Stabilo, ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń,
c) Faxem na nr: 56 682 80 84

program warsztatów

formularz_zgłoszeniowy_dla nauczyciela

Kontynuacja projektu w 2017 roku. Co nowego ?

Zespół do spraw monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu działający przy Fundacji Stabilo w ramach projektu „Włącznik Obywatelski” zakończył rok 2016, mając na koncie zaobserwowane cztery procesy konsultacyjne, z których powstały raporty opublikowane na stronie internetowej projektu www.wo.org.pl.

W tym roku zaplanowaliśmy obserwację kolejnych sześciu procesów. Pierwszym z nich jest „Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej  w Toruniu na lata 2017- 2023 (II etap)”. Od poniedziałku w Toruniu będzie można zobaczyć nasze plakaty i ulotki promujące te konsultacje. Nagrodą dla zaangażowanych, będą bony do Empiku, które przygotowaliśmy do rozlosowania dla tych, którzy wyślą również do nas swoje uwagi do proponowanej koncepcji (warunkiem jest wysłanie ich do Urzędu Miasta a w kopii do Fundacji Stabilo).

W międzyczasie nasz Zespół zajął się przygotowaniami do kolejnych konsultacji. By dowiedzieć się jak najwięcej, wysyłamy pisma w trybie dostępu do informacji publicznej do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji oraz innych wydziałów współodpowiedzialnych za przygotowywanie spotkań z mieszańcami i samych zmian w mieście. Dzięki naszym staraniom pojawiły się również raporty miejskie z konsultacji zeszłorocznych: związanych z zagospodarowaniem lasów miejskich i terenów zieleni na osiedlu JAR (o samej nazwie tego osiedla, mieszkańcy będą mogli zadecydować w 2017 roku!).

Pytamy się również o Budżet Partycypacyjny. W tym roku, dzięki naszej akcji informowania mieszkańców o etapie deliberacji, czyli spotkaniach z mieszkańcami przed złożeniem wniosku, podczas których sami zainteresowani mają szansę skonfrontować swoje pomysły, pojawiła się istotna nowość. W tym roku, przed składaniem wniosków, w piątym roku funkcjonowania Budżetu Partycypacyjnego, mieszkańcy będą mieli możliwość spotkania się z urzędnikami i skonsultowania swoich pomysłów. Spotkanie odbędzie się 11 marca 2017 r., w godzinach 10.00-13.00, w Domu Harcerza, Rynek Staromiejski 7.

Staramy się również dowiedzieć się jak najwięcej o procesie opiniowania i składania wniosków oraz głosowania. Efekty naszych ustaleń będzie można poznać już wkrótce w zakładce Zapytania w trybie informacji publicznej (http://stabilo.home.pl/wo_org/index.php/zapytania-w-trybie-informacji-publicznej/).

Raport ZdsMKS z konsultacji społecznych dotyczących terenów zieleni na osiedlu JAR w Toruniu

Zachęcamy do zapoznania się z raportem dotyczącym konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, odnośnie zagospodarowania terenów zieleni na osiedlu JAR w Toruniu.

Raport przygotował Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu, który był obecny na spotkaniu konsultacyjnym oraz obserwował cały proces konsultacji i na tej podstawie zawarł spostrzeżenia i uwagi do sposobu prowadzenia konsultacji.

  1. Spotkanie konsultacyjne dnia 1.12.2016 – pobierz raport